Grøn omstilling

Ifølge det internationale klimapanel IPCC skal 75% af de fossile brændsler blive i jorden, hvis vi skal bremse den globale opvarmning i tide. DK er nødt til at få EU til at gå foran, hvis det skal lykkes at overbevise resten af verden om at der skal handles nu. Jeg arbejder derfor også for en markant styrkelse af vedvarende energiformer, for derved hurtigt og effektivt at imødegå problemerne med global opvarmning. Dette skal naturligvis kombineres med en effektiv infrastrukturreform og intelligent roadpricing.

På miljøområdet har jeg fulgt arbejdet med alle tre vandmiljøplaner tæt, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at landbruget har smyget sig udenom alt for længe. Der skal gøres noget drastisk hvis de danske søer og fjorde skal reddes. Samtidig skal landbrugsstøtten omlægges, og hurtigst muligt afskaffes helt. Der er også uomgængeligt at der skal reduceres drastisk i drivhusgas-udledningen, hvis vi skal gøre os håb om at stabilisere den menneskeskabte drivhuseffekt inden den løber løbsk. Klima- og Miljøområdet skal derfor være et helt centralt for det radikale venstre, der tidligere har haft ry for at være et miljøparti - Det skal vi fortsat være, hvis jeg får lov at bestemme.