Kreativ uddannelsespolitik

I forhold til uddannelsespolitikken er det centrale, at uddannelse ikke kun handler om målbare færdigheder og samfundsmæssigt (økonomisk) afkast. Uddannelserne er det sted, hvor grunden til et demokratisk samfund lægges.

Dette sker ikke ved "timer i demokrati", men ved de menneskelige egenskaber eleverne tilegner sig i skolen gennem "ansvar og krav", samt deltagelse i sociale fællesskaber og demokratiske processer gennem hele skolesystemet. Skabelsen af selvstændige, kritisk tænkende individer, er langt vigtigere for samfundet, end de kvantificerbare kompetencer og færdigheder, der kan måles i tests af f.eks. læse- og regnekundskaber, stednavnegeografi etc.

Øget fokus på kvantitet skaber faldende kvalitet. Børn skal have plads og tid til at lege, for det er her de udvikler sig til hele mennesker. Ikke gennem uendelige mængder af færdighedstests fra 3-års alderen (hermed ikke sagt, at de ikke skal udfordres fagligt, eller at læsning og regning ikke er vigtigt!).

Ifølge PISA-undersøgelsen ligger Danmark nr. 1, når det gælder demokrati og selvværd – desværre er der kræfter der åbenbart ikke interesseret i at holde denne føring ved lige, men fokuserer i stedet på at sadle om til øget fokus på målbare kompetencer.