Om mig

symbol-stem

Derfor skal du stemme personligt på mig

Jeg mener, at jeg som socialliberal kan være en ideologisk funderet politiker, der samtidig opererer i midten af dansk politik, og derfor forsvarer bredt anerkendte værdier som demokrati, social omfordeling, og en rimelig arv til vore efterkommere som vi kan være bekendt. Det er vigtigt at få valgt politikere, der kan tænke i lidt mere langsigtede og ideologiske perspektiver - ellers ender politik som ren administration. Samtidig er det vigtigt, at de ideologiske overvejelser om samfundet som vælgerne præsenteres for, ikke kun repræsenterer de ekstreme fløje, mens midten nøjes med at administrere forretningen Danmark A/S. Hvis folk ønsker flere politikere, der ikke bare taler dem efter munden, men rent faktisk har egne visioner for samfundet er jeg et godt bud.

Jeg er aktiv i politik fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Man kan vælge at lade sig styre af udviklingen, eller man kan forsøge at være med til at styre den. Personligt har jeg har altid foretrukket det sidste, men kan naturligvis godt respektere at andre har det anderledes. Desuden er det min erfaring, at ethvert Fællesskab (boligforening, idrætsklub, skolebestyrelse osv.) forudsætter at nogen er villige til at trække læsset og stille op. Jeg er klar over at vejen til folketinget er et langt sejt træk, og at jeg ikke kan forvente at blive valgt ind i første omgang. Dette betyder dog ikke at jeg ikke er klar hvis muligheden byder sig.

Mit håb er at min opstilling vil føre til en suppleantpost, der måske kan give en kort periode i folketinget i den kommende valgperiode, og at det under alle omstændigheder er med til at køre mig i stilling til kommende valg.

Jeg har brug for al den støtte til opgaven jeg kan få, du er derfor velkommen til at støtte min valgkamp. Dette kan du gøre enten ved at melde dig til min strategi-gruppe, til min plakatophængningsgruppe, eller ved at indbetale et støttebeløb til min valgkamp.

Uanset hvordan du ønsker at støtte mit kandidatur kan du henvende dig på kontakt@jeppetrolle.dk med et godt råd, eller spørgsmål om hvordan du kan støtte min opstilling.

symbol-social2

En social profil

Det radikale venstre har traditionelt også været de svages parti. Det er vigtigt at vi arbejder intenst for at vores politik også har en social profil, og ikke kun er for ”den kreative klasse”. Det er derfor også vigtigt at vi arbejder for skatteomlægninger i stedet for det asociale skattestop som VKO og S forsvarer. At fjerne skattelettelserne for landets boligejere, er både socialt og økonomisk ansvarligt.

For mig er det helt centralt at vælgerne ikke får det indtryk at den radikale skattepolitik er mest til gavn for de rigeste, mens de svage lades i stikken – Eller endda betaler mere. Jeg er derfor stadig  tilhænger af den radikale skattepolitik, men kan under ingen omstændigheder stemme for en skattereform, der på nogen måde stiller de svageste danskere ringere. Er der sådanne effekter skal de korrigeres. Samtidig har jeg selvfølgelig støttet, at den tidligere regerings fattigdomsskabende regler blev afskaffet. Det vil sige starthjælpen, 300-timers reglen mv.

Jeppe Trolle - Politisk CV

  • Medlem af den Radikale hovedbestyrelse, bestyrelsesmedlem og tidligere næstformand i Roskilde lokalforening. Formand for Radikale venstres uddannelses- og forskningsudvalg.
  • Kandidat i Sjællands storkreds for Køge/lejre- kredsen ved de to sidste folketingsvalg, og i Østre storkreds ved det forrige. Herfra ved jeg hvor meget benarbejde det kræver at få formidlet sine politiske budskaber, men også at det godt kan lade sig gøre, når man er parat til at tænke nyt.
  • Opstillet til regionsråd Sjælland og Roskilde Byråd ved kommunal/regionsvalget med fine stemmetal begge steder.
  • Formand for Det Radikale Venstres Uddannelses- og forskningsudvalg og aktiv i miljøudvalget. Jeg har også været med til at starte en miljøtænketank og en grundlovsgruppe i Det radikale venstre i Hovedstaden. Derudover har jeg en omfattende erfaring fra forskellige former for frivilligt organisationsarbejde og en række bestyrelses- og formandsposter.
  • Gymnasielærer på Roskilde Tekniske gymnasium. Har tidligere arbejdet som Kursuskonsulent i Økonomistyrelsen og AC- fuldmægtig på CBS. Er desuden dykkerinstruktør i Roskilde ungdomsskole, og har før det arbejdet som folkeskolelærer i nogle år.
  • Cand.scient.soc. i Offentlig Administration og (politisk) filosofi fra Roskilde UniversitetsCenter (RUC).
  • Født 1969 og bosat i Roskilde sammen med min kæreste og vores to drenge på 9 og 16 år, samt vores datter på 7 år.

Min praktiske politiske erfaring har jeg opnået gennem mange års aktivitet i den danske studenterbevægelse. Blandt andet har jeg gennem 4½ år siddet i RUC’s øverste ledelse (konsistorium), hvor jeg har fået sat adskillige fingeraftryk på RUC’s personalepolitik, forskning og uddannelser.

Jeg har desuden siddet 3 år i ledelsen i Danske Studerendes Fællesråd. Her har jeg som ordfører på hhv. uddannelses- og levevilkårsområdet repræsenteret de studerende i Danmark overfor regering og folketing.

Derudover har jeg varetaget en række politiske tillidsposter, bl.a. som medlem af undervisningsministerens SU-råd, og af Folketingets Styregruppe for grundlovsdebatten, hvor jeg også var medlem af forretningsudvalget.

Tidligere har jeg været formand for Dansk Sportsdykkerforbunds miljøudvalg, og medlem af forbundets bestyrelse.

Som politiker og lobbyist har jeg altid lagt vægt på at have markante meninger og visioner, frem for blot at være eftersnakker eller administrator – Samtidig kender jeg dog også vigtigheden af at kunne indgå kompromis’er når de er mulige.