Opgør med regnearkspolitikken

Målbarhed og effektivitet skal ikke være eneste målestok for dansk politik.

Uddannelsespolitikken skal fokusere på udviklingen af kreative, kritiske og hele mennesker, ikke blot på karakterer, nationale test, og flest mulige timer for lærere og elever.

I det hele taget skal der gøres op med regnearkstyranniet i den offentlige sektor, hvor der konstant fokuseres på bundlinje og vækst. Det handler jo om mennesker - ikke tal.